Qua 08 năm hình thành và phát triển, biết bao thế hệ cán bộ, đoàn viên, sinh viên đã không ngừng kế thừa và tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn, vượt qua bao khó khăn để khẳng định sức trẻ của mình trên các mặt trận: giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, xây dựng tổ chức Đoàn, xây dựng Nhà trường góp phần vào sự nghiệp chung, để đào tạo ra những nhân tài trẻ "vừa hồng, vừa chuyên" cho xã hội, góp một phần bé nhỏ vào việc tạo uy tín cho Nhà trường, tạo niềm tin từ Đảng ủy, Ban Giám hiệu và quý Thầy Cô về một lực lượng trẻ trong Nhà trường "Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm" và "Vững tin tiến vào thời đại mới".
1. Chức năng:
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Tây Đô là tổ chức chính trị Đoàn thể có chức năng tập hợp và đoàn kết thanh niên. Đoàn trường chịu sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Đại học Tây Đô và Ban Chấp hành Thành Đoàn thành phố Cần Thơ.
2. Nhiệm vụ:
Ban Chấp hành Đoàn trường dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thành Đoàn thành phố CầnThơ và Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Tây Đô, có nhiệm vụ lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường Đại học Tây Đô, với những chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau:
- Chịu trách nhiệm về việc chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chương trình đã được nghị quyết Đại hội đại biểu mỗi nhiệm kỳ thông qua.
- Có nhiệm vụ triển khai Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, các Quy định của Nhà trường, Nghị quyết của Đoàn cấp trên và Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đoàn trường trong suốt nhiệm kỳ.
- Xây dựng chương trình hoạt động của tháng, học kỳ, cả năm học. Đồng thời theo dõi, kiểm tra và uốn nắn kịp thời để đạt kết quả cao nhất.
- Xét và kết nạp Đoàn viên; quyết định khen thưởng, quyết định kỷ luật đoàn viên, giải quyết các khiếu tố của đoàn viên.
- Giới thiệu đoàn viên ưu tú đề nghị Đảng bộ xem xét và bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Định hướng và chỉ đạo Ban Chấp hành các trực thuộc xem xét, ra quyết định tiếp nhận đoàn viên mới và chuyển sinh hoạt cho Đoàn viên.
- Định hướng chỉ đạo và quản lý hoạt động của các Đoàn khoa và Chi đoàn Cán bộ, tham mưu thiết kế các hoạt động bổ ích, thiết thực cho đoàn viên.
- Ban Chấp hành Đoàn trường chuẩn bị về nội dung và nhân sự cho Đại hội đại biểu nhiệm kỳ sau.
- Ban Thường vụ Đoàn trường thay mặt Ban Chấp hành lãnh đạo mọi công tác của Đoàn trường giữa hai kỳ Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn trường.
- Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đoàn trường luôn quan tâm sâu sát đến hoạt động của các Đoàn khoa, Chi đoàn, Nhóm tuyên truyền ca khúc Cách mạng, Câu lạc bộ và các mô hình sinh hoạt, vui chơi hỗ trợ cho việc học tập, nhằm tạo điều kiện cũng như có hướng chỉ đạo kịp thời để các phong trào của Đoàn ngày càng có hiệu quả hơn.
3. Quá trình thành lập:
Đoàn trường Đại học Tây Đô được thành lập theo Quyết định số 215 QĐ/TĐ ngày 28/05/2007 của Ban Thường vụ Thành Đoàn thành phố Cần Thơ. Đoàn Trường đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban Chấp hành lâm thời vào ngày 31/05/2007.
Ngày 27/12/2007, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tây Đô Tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2007 – 2010 và bầu ra 21 Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường và đựợc công nhận theo Quyết định số: 42/QĐ/TĐ ngày 08 tháng 02 năm 2008 của Ban Thường vụ Thành Đoàn thành phố Cần Thơ.
Ngày 26/12/2010, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành Đoàn thành phố Cần Thơ và Đảng ủy trường Đại học Tây Đô, Ban Chấp hành Đoàn trường đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn trường Đại học Tây Đô khóa II nhiệm kỳ 2010- 2013, kết quả Đại hội đã bầu ra 27 ủy viên Ban Chấp hành.
Hiện tại, Đoàn trường có 7 đơn vị trực thuộc bao gồm: Chi đoàn Cán bộ, Đoàn khoa Quản trị Kinh doanh, Đoàn khoa KT-TC-NH, Đoàn khoa Kỹ thuật- Công nghệ, Đoàn khoa Ngữ văn và Đoàn khoa Sinh học ứng dụng với 121 Chi đoàn trực thuộc và tổng số đoàn viên 9735 đoàn viên.
4. Cơ cấu tổ chức của Đoàn Trường:
Ban chấp hành Đoàn Trường khóa VI, nhiệm kỳ 2014 - 2017 bao gồm 27 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ có 09 đồng chí với các chức danh chủ chốt như sau:
- Đ/c Nguyễn Hà Quốc Tín - Bí thư
- Đ/c Lâm Văn Tiền - Phó Bí thư Thường trực - Chủ tịch HSV trường
- Đ/c Trần Trúc Linh - Phó Bí thư Đoàn trường

- Đ/c Trương Thanh Loan - Chánh Văn phòng

- Đ/c Hứa Như Ngọc - UVBTV Đoàn trường, Bí thư Đoàn khoa Ngữ văn

- Đ/c Phạm Thị Mỹ Xuân - UVBTV Đoàn trường, Bí thư Đoàn khoa SHUD

- Đ/c Lê Văn Thái - UVBTV Đoàn trường, BÍ thư Đoàn khoa KT-TC-NH

- Đ/c Ngô Ngọc Nguyễn - UVBTV Đoàn trường, Bí thư Đoàn khoa QTKD

- Đ/c Nguyễn Thành Công Toại - UVBTV Đoàn trường, Bí thư Đoàn khoa KT-CN

 

Go to top