CHI BỘ PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - QUẢN LÝ SINH VIÊN
TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Ngày 11 tháng 4 năm 2017 Chi bộ phòng Công tác Chính trị - Quản lý Sinh viên long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2017.

2

Hình 1: Đồng chí Nguyễn Hà Quốc Tín – Bí thư Chi bộ trao quyết định kết nạp Đảng viên mới cho đồng chí Trương Thanh Loan

Trong quá trình bồi dưỡng và hướng dẫn quần chúng Trương Thanh Loan đã hoàn thành hồ sơ được Đảng ủy trường Đại học Tây Đô xem xét và gửi lên Đảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Đảng ký quyết định số 898-QĐ/ĐUK ngày 04/4/2017. Ngày 11 tháng 4 năm 2017 Chi bộ phòng Công tác Chính trị - Quản lý Sinh viên long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới năm 2017 cho quần chúng Trương Thanh Loan.

3

Hình 2: Đồng chí Trương Thanh Loan đọc lời tuyên thệ

4

Hình 3: Đồng chí Nguyễn Hà Quốc Tín – Bí thư Chi bộ nói rõ nhiệm vụ và quyền hạn và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị

5

Hình 4: Tập thể Chi bộ CTCT-QLSV chụp ảnh lưu niệm

Bài và ảnh: Lâm Tiền

Phòng CTCT-QLSV                                        Ban Giám hiệu

Go to top